پیش بینی تصادفات جادهای با استفاده از شبکه های عصبی و اصلاح عوارض جاده با کمک الگوریتم ژنتیک
بسیاری از جاده های بین شهری در کشور ایران وضعیت مناسبی ندارند و به همین خاطر است که هرساله افراد زیادیدر حوادث جادهای جان خود را از دست میدهند. اما سؤال اینجاست که چه مشخصه هایی از جاده بیشترین نقش را دربروز حوادثی از این دست دارند. ما در این مقاله یکی از حادثه خیزترین جاده های غرب کشور را جهت بررسی های خوددر نظر گرفتیم. ابتدا طول جاده را به 222 قطعه تقسیم نمودیم، نحوهی تقسیم بندی نه براساس فاصله های مساویبلکه با در نظر گرفتن 6 عامل جادهای انجام گرفت، این 6 مؤلفه عبارتند از: فاصله ی دید قائم، وجود پل، شعاع قوس،شیب طولی، شانه ی راه و وجود تقاطع فرعی. اطلاعات مربوط به تصادفات این مسیر طی سالهای 98 تا 82 جهتتوسعه ی شبکهی عصبی به منظور پیش بینی تصادفات سالهای آتی و تعیین بهترین اصلاح ممکن برای به حداقل80 و 81 آموزش داده ، رسانیدن تصادفات در هر بخش از جاده را به کار بردیم. شبکهی عصبی با دادههای سالهای 98شد و از دادههای سال 82 جهت مقایسهی نتایج حاصل از شبکه با دادههای واقعی تصادفات استفاده کردیم. این مقاله pdf و 11 صفحه می باشد. …
 


فنی و مهندسی


شبکه ی عصبی, پیش بینی تصادفات جادهای, شعاع قوس, شیب طولی, اصلاح عوارض جاده

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!