سوات سامان

عنوان این مقاله : سوات سامان ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ )ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ، ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ( ﺩﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺭﻭﺳﺘﺎﺳﺖ…

برای دانلود فایل کلیک کنید


 


 


 

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!