دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در آتش نشانان صنعت نفت

ﺁﺗـﺶ ﻧﺸـﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻤـﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻳﺸـﺎﻥ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻄﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!