دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی برای کار در فضای بسته و محدود

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﺴـﺘﻪ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـﺪﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳـﺖ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸـﻮﻯ ﻣﺨﺎﺯﻥ، ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ ﻭﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪ Overhaul ﺷـﻮﻧﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﺴـﺘﻪ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺣﺎﻭﻯ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ ﺗﻮﻛﺴـﻴﻚ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺷـﺪﻳﺪ ﺍﻛﺴـﻴﮋﻥ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻭﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧ

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!