دستورالعمل نحوه انجام معاینات بازگشت به کار در کارکنان صنعت نفت

ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳـﺘﻌﻼﺟﻲ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻭﺣﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳـﺖ ﺧﻄﺮﺍﻳﺠﺎﺩ

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!