دارونامه خانه بهداشت کارگری

دهﻴﺪ 1 در ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن درد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ارﺟﺎع ﻣ 2 در ﺑﺎﻳﺪ ﻮرد اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ دارو دور ﺷﻮد از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد 3 ﻗﺮص ﺁﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻣﺼﺮف و

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!