تعیین نرخ تهویه بر اساس استاندارد 62 ASHRAE برای دستیابی کیفیت قابل قبول هوای داخل

عنوان این مقاله : تعیین نرخ تهویه بر اساس استاندارد 62 ASHRAE برای دستیابی کیفیت قابل قبول هوای داخل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻠﯽ 1989 ﻣﻨﺘﺸﺮ و در 1981 و 1971 در ﺳﺎل ANSIASHRAE Standard 62 ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻠﯽ، آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺪن در ﮐﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺳﺎن ﮐﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻞ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ…

برای دانلود فایل کلیک کنید


 


 


 

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!