ارگونومی کار در وضعیت نشسته

ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻛﺎﺭ
ﯾﻚ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﯾﻚ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
 ­ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻛﺎﺭﯼ ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ٬ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ
­ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻛﺎﺭﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ٬ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩ

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!