آشنایی با سیستمهای اسپرینکلر

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ از ﺳﺎل 1874 ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ( آﺑﻔﺸﺎن ) ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮی ﭘﺎرﻣﻠﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ، اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان آن را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﻨﯽ

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!